Tuesday, May 3, 2022

Who Invented the Mirror? అద్దం ఎప్పుడు కనుగొన్నారు? తొలిసారి అద్దంలో ముఖం ఎవరు చూసుకున్నారంటే.. అద్దం ఎప్పుడు కనుగొన్నారు? తొలిసారి అద్దంలో ఎవరు ముఖం చూసుకున్నారంటే..

అద్దం లేకపోతే ఏమై ఉండేదని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మన జీవితంలో అద్దం చాలా ముఖ్యమైనదని మనందరికీ తెలిసిందే.ఈ అద్దం మనం ఎలా చూస్తున్నామో, ఎలా కనిపించాలో, మనల్ని మనం ఎలా అందంగా మలచుకోవాలో మనకి నేర్పుతుంది

ఇప్పుడు అద్దం ఆవిష్కరణ గురించి తెలుసుకుందాం.గ్లాస్ అనేదానిని 1835లో కనిపెట్టారని మనలో చాలామందికి తెలుసు.

ఈ మధ్య అందరు సినిమా బాషా లో వాడే పదం PAN INDIA . అసలు దీని అర్ధం ఏమిటంటే 

జర్మన్ రసాయన శాస్త్రవేత్త జస్టస్ వాన్ లీబిగ్.గాజు పేన్ ఉపరితలంపై లోహపు వెండి యొక్క పలుచని పొరను అప్లయ్ చేసే పద్ధతిని కనుగొన్నాడు.దీనికి ముందు అద్దం వాడుకలో లేదు.ముఖ్యంగా పేదల దరికి అద్దం చేరలేదు.అప్పట్లో ప్రజలు తమ ముఖాన్ని నీటిలోనే చూసుకునేవారు.అప్పట్లో ఇంట్లో అద్దం పెట్టుకోవడం ఎంతో విలాసంతో కూడుకున్నది.

చాలా అరుదుగా ఉండే తొలినాటి అద్దాలు పాలిష్ చేసిన అబ్సిడియన్‌తో తయారు చేశారు.

1947 - 2012 మధ్య కల అన్ని చందమామ కధలు pdf లు 

మీడియా దగ్గరున్న సమాచారం ప్రకారం అటువంటి అద్దాలు 8,000 సంవత్సరాల క్రితం అనటోలియాలో ఉపయోగించారు.

దీనిని ఇప్పుడు టర్కీ అని పిలుస్తారు.పురాతన మెక్సికో ప్రజలు కూడా ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించారు.

అయితే ఆ రోజుల్లో అద్దాలు దేవతల ప్రపంచాన్ని, వారి పూర్వీకులను చూడగలిగే మాంత్రిక సాధనాలుగా పేర్కొనేవారు.రాగిని పాలిష్ చేయడం ద్వారా తయారు చేసిన అద్దాలు దాదాపు 4000 నుండి 3000 BC ఈజిప్టులో అలాగే మెసొపొటేమియాలో (ప్రస్తుతం ఇరాక్) కనిపించాయి.సుమారు 1,000 సంవత్సరాల తరువాత, దక్షిణ అమెరికాలో పాలిష్ చేసిన రాయితో గాజు తయారయ్యింది.1వ శతాబ్దం ADలో, రోమన్ రచయిత ప్లినీ ది ఎల్డర్ గాజు అద్దాల గురించి ప్రస్తావించాడు.అయితే అవి నేటి అద్దాల మాదిరిగా ప్రతిబింబింబాన్ని చూపలేదు.చిత్రాలు స్పష్టంగా కనిపించలేదు.పైగా ఆ అద్దాలు చాలా చిన్నవిగా ఉండేవి.

అత్యంత వేగంగా కరిగిపోతున్న హిమాలయాలు..

Who Invented the Mirror?


The silvered-glass mirrors found throughout the world today first got their start in Germany almost 200 years ago.

In 1835, German chemist Justus von Liebig developed a process for applying a thin layer of metallic silver to one side of a pane of clear glass. This technique was soon adapted and improved upon, allowing for the mass production of mirrors.

Modern mirrors may have originated in the 19th century, but mirrors in general have actually been around for much longer. According to a 2006 review by vision scientist Dr. Jay Enoch in the journal Optometry and Vision Science, people in Anatolia — modern-day Turkey — manufactured the first mirrors out of ground and polished obsidian (volcanic glass) about 8,000 years ago

Mirrors made of polished copper later popped up in Mesopotamia (now Iraq) and Egypt from 4000 to 3000 B.C. About 1,000 years later, people in Central and South America began making mirrors out of polished stone, while Chinese and Indian mirror makers crafted them out of bronzen the first century A.D., the Roman author Pliny the Elder alludes to the first recorded use of glass mirrors in his encyclopedia Natural History, but the mirrors apparently never came into general use at the time.

Though different cultures independently created reflective mirrors at various times throughout history, nature should perhaps be crowned as the true inventor of the looking glass. "The very first mirrors most probably were quiet pools of water and rock or clay containers of water," wrote Enoch. Of course, these natural mirrors pale in comparison to the manufactured mirrors of today.

But not everyone in the world has welcomed the introduction of mirrors. When an anthropologist introduced mirrors to the isolated Biami people of Papua New Guinea in the 1970s, the tribe reportedly met their eerie reflections with terror, rather than fascination.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

SEARCH THIS SITE

RECENT NEWS

TRANSFERS/PROMOTIONS 2022

✺ TEACHERINFO వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్స్ ✺ SCERT TEXT BOOKS CLASS 1 - 10

CETS/NOTIFICATIONS/RESULTS

HEALTH

EDUCATIONAL APPS

PROMOTION GOs/LEAVE RULES

ORDERS & PROCEEDINGS

SERVICE MATTERS

Top